Văn mẫu lớp 12

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối năm Hướng dẫn KẾT QUẢ CẦN ĐẠT - Nắm vững các nội dung cơ bản của cả ba phần Vãn...
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Ôn tập phần văn học

Soạn bài: Ôn tập phần văn học Hướng dẫn I. NỘI DUNG ÔN TẬP - Truyện ngắn và tiểu thuyết: Vợ chồng A Phủ, Vợ nhặt, Rừng...
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Ôn tập phần làm văn

Soạn bài: Ôn tập phần làm văn Hướng dẫn I. NHỮNG NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP 1. Các kiểu văn bản đã học - Văn bản...
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Soạn bài: Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học Hướng dẫn ĐỀ BÀI THAM KHẢO 1. Trong một bức thư luận bàn về văn...
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I Hướng dẫn I. HƯỚNG DẪN CHUNG 1. Những nội dung cần chú ý a) Về văn học - Những...
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Ôn tập phần văn học

Soạn bài: Ôn tập phần văn học Hướng dẫn Câu 1 Quá trình phát triển của văn học Việt Nam từ năm 1945 đến hết thế kỉ...
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Trả bài làm văn số 3

Soạn bài: Trả bài làm văn số 3 Hướng dẫn Trước tiết học này, học sinh cần ôn lại cách làm bài văn nghị luận văn...
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận Hướng dẫn I. LUYỆN TẬP TRÊN LỚP Bài tập 1 Nhắc lại các thao tác...
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Soạn bài: Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học Hướng dẫn Đề số 1 Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ cùng tên...
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Trả bài làm văn số 1

Soạn bài: Trả bài làm văn số 1 Hướng dẫn Trước tiết học này, học sinh cần ôn lại cách làm bài văn chính luận đã...