Văn mẫu lớp 9

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Kiểm tra phần Tiếng Việt

Soạn bài: Kiểm tra phần Tiếng ViệtHướng dẫn Bài tập 1 Những từ láy nao nao, nho nhỏ, sè sè, rầu rầu vừa tả cảnh, vừa...
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

Soạn bài: Kiểm tra về thơ và truyện hiện đạiHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Kiến thức về tên tác phẩm,...
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Ôn tập phần Tiếng Việt

Soạn bài: Ôn tập phần Tiếng ViệtHướng dẫn I - NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Ôn lại các phương châm hội thoại, xưng hô...
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)Hướng dẫn I - NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Thấy được những biểu hiện của...
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Tổng kết về từ vựng (Tiếp theo)

Soạn bài: Tổng kết về từ vựng (Tiếp theo)Hướng dẫn I - NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG - Ôn lại các cách phát triển...
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Soạn bài: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sựHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Tóm tắt văn bản tự sự...
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Sự phát triển của từ vựng

Soạn bài: Sự phát triển của từ vựngHướng dẫn I - NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Từ vựng là lĩnh vực năng động...
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

Soạn bài: Các phương châm hội thoại (tiếp theo)Hướng dẫn I - NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Ngoài phương châm về lượng và phương...
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Tổng kết phần Tập làm văn

Soạn bài: Tổng kết phần Tập làm vănHướng dẫn I - CÁC KIỂU VĂN BẢN ĐÃ HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH Đọc bảng tổng kết trong SGK...
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Kiểm tra phần Tiếng Việt

Soạn bài: Kiểm tra phần Tiếng ViệtHướng dẫnBài tập 1Khởi ngữ của câu là "mắt tôi".Viết lại thành câu không có khởi ngữ: Nhìn...