Soạn văn lớp 8 tập 1

Ôn luyện về dấu câu

kenhhocduong img - Ôn luyện về dấu câu

Ôn luyện về dấu câu Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Bảng tổng kết về dấu câu Dấu câu Công dụng Dấu chấm Đặt cuối câu trần thuật. Dấu chấm hỏi Đặt cuối câu nghi vấn. Dấu chấm than Đặt cuối câu cầu khiến và …

Read More »