Soạn văn lớp 8 tập 1

Thuyết minh về một thể loại văn học

Thuyết minh về một thể loại văn họcHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Thuyết minh về một thể loại văn học là...

Ôn luyện về dấu câu

Ôn luyện về dấu câuHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Bảng tổng kết về dấu câu Dấu câu Công dụng Dấu chấm Đặt cuối câu...

Đập đá ở Côn Lôn

Đập đá ở Côn LônHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Phan Châu Trinh (1872 - 1926), hiệu là Tây Hồ, biệt...

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tácHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Phan Bội Châu (1867 - 1940) tên thuở nhỏ...

Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng

Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùngHướng dẫn Đề bài: Thuyết minh về Kính đeo mắt. 1. Yêu cầu - Trình bày được cấu tạo...

Dấu ngoặc kép

Dấu ngoặc képHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Dấu ngoặc kép được sử dụng để đánh dấu: - Lời dẫn trực tiếp...

Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minhHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Đề văn thuyết minh Đề văn...

Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấmHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Dấu ngoặc đơn Dấu ngoặc đơn được sử dụng để...

Bài toán dân số

Bài toán dân sốHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Bài toán dân số là một văn bản nhật dụng thể hiện...

Phương pháp thuyết minh

Phương pháp thuyết minhHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Bài này yêu cầu các em hiểu các phương pháp thường được...