Soạn văn lớp 8

Tổng hợp bài soạn Văn lớp 8 tập 2 mới nhất

NHỮNG BÀI SOẠN VĂN LỚP 8 TẬP 2 Danh sách những bài Soạn văn lớp 8 tập 2 hay nhất mang tới những kiến thức...

Tổng hợp bài soạn Văn lớp 8 tập 1 mới nhất

NHỮNG BÀI SOẠN VĂN LỚP 8 TẬP 1 Danh sách những bài Soạn văn lớp 8 tập 1 hay nhất mang tới những kiến thức...

Bài 34 – Ôn tập phần Tập làm văn

Bài 34 - Ôn tập phần Tập làm vănHướng dẫn 1. Một văn bản cần có tính thống nhất nhằm nêu bật chủ đề, nghĩa...

Bài 34 – Luyện tập làm văn bản thông báo

Bài 34 - Luyện tập làm văn bản thông báoHướng dẫn I. ÔN TẬP LÍ THUYẾT 1. Tình huống cần thông báo là tình huống cơ...

Bài 17 – Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Bài 17 - Kiểm tra tổng hợp cuối học kì IHướng dẫn ♦ PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Đọc kĩ đoạn văn sau và trả...

Bài 34 – Tổng kết phần Văn (tiếp theo)

Bài 34 - Tổng kết phần Văn (tiếp theo)Hướng dẫn 7. Bảng thống kê các văn bản văn học nước ngoài đã học ở lớp...

Bài 17 – Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ

Bài 17 - Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữHướng dẫn Thơ bảy chữ hay thơ bảy tiếng ở đây bao gồm: - Thơ bày...

Luyện tập làm văn bản thông báo

Luyện tập làm văn bản thông báoHướng dẫn I - ÔN TẬP LÍ THUYẾT Để việc luyện tập làm văn bản thông báo có kết...

Bài 33 – Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Bài 33 - Kiểm tra tổng hợp cuối nămHướng dẫn I. PHẦN VĂN Các nội dung cụ thể và vẻ đẹp của những tác phẩm trữ...

Bài 17 – Hai chữ nước nhà (trích)

Bài 17 - Hai chữ nước nhà (trích)Hướng dẫn Trần Tuấn Khải (1895-1983), bút hiệu Á Nam, quê ớ làng Quan Xá, xã Mĩ...