Home / Tài liệu học tập / Văn mẫu lớp 7

Văn mẫu lớp 7

Cảm nhận về mùa xuân

Đề bài: Cảm nhận về mùa xuân Việt Nam. Bài làm Với mỗi người dân Việt Nam, chúng ta luôn tự hào về một đất nước thiên nhiên tươi đẹp và văn hóa ngàn đời. Chẳng biết tự bao giờ, mùa xuân tươi đẹp gắn liền với phong tục, tập …

Read More »

Cảm nhận về quê hương em

Đề bài: Cảm nhận của em về quê hương Việt Nam. Bài làm “Quê hương tôi có con sông xanh biếc, Nước gương trong soi tóc những hàng tre, Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè, Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng” (“Nhớ con sông quê hương”) Tôi …

Read More »