Văn mẫu lớp 4

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc Hướng dẫn Đề bài: Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc...
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện Hướng dẫn 1. Học sinh dựa vào tranh kể lại cốt truyện Ba...
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc Hướng dẫn Đề bài: Kể một câu chuyện về lòng tự trọng mà em đã được...
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc Hướng dẫn Đề bài: Kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về...
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự...

Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự trọng Hướng dẫn 1. Từ cùng nghĩa với trung thực: thẳng thắn,...
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Tập làm văn: Viết thư

Soạn bài: Tập làm văn: Viết thư Hướng dẫn I. NHẬN XÉT 1. Người ta viết thư để thăm hỏi, thông báo tin tức cần thiết cho...
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc Hướng dẫn Kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về lòng nhân...
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc Hướng dẫn Nàng tiên Ốc Ngày xưa, tại một làng nhỏ kia có một bà lão nhà...
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn...

Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết Hướng dẫn 1. Tìm các từ ngữ a) Thể hiện lòng nhân...
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Ôn tập cuối học kì II

Soạn bài: Ôn tập cuối học kì II Hướng dẫn Tiết 1 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Lập bảng thống kê các bài...