Home / Tài liệu học tập / Văn mẫu lớp 3 / Soạn văn lớp 3 / Soạn Tiếng Việt lớp 3 tập 2

Soạn Tiếng Việt lớp 3 tập 2

Chính tả: Nghe – viết: Thì thầm – Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã – Viết tên riêng nước ngoài

7215 1494911290057 1016 310x165 - Chính tả: Nghe - viết: Thì thầm - Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã - Viết tên riêng nước ngoài

Chính tả: Nghe – viết: Thì thầm – Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã – Viết tên riêng nước ngoài Hướng dẫn + Chính tả 1. Nghe – Viết: Thì thầm 2. Đọc và viết đúng tên một số nước Đông Nam Á: Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Xin-ga-po 3. …

Read More »