Home / Tag Archives: trường học

Tag Archives: trường học

Bạn biết gì về STEM?

Bạn biết gì về STEM?

Với làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0, từ khóa STEM đang nổi lên như một xu hướng giáo dục tất yếu tại các quốc gia – trên thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Phương pháp giáo dục bằng các môn khoa học STEM …

Read More »