Home / Tag Archives: Lục Vân Tiên

Tag Archives: Lục Vân Tiên

Nghị luận văn học: Vì sao có thể nói văn học chân chính có khả năng nhân đạo hóa con người. Liên hệ với thực tế văn học

7232 1494911290060 1017 310x165 - Nghị luận văn học: Vì sao có thể nói văn học chân chính có khả năng nhân đạo hóa con người. Liên hệ với thực tế văn học

Nghị luận văn học: Vì sao có thể nói văn học chân chính có khả năng nhân đạo hóa con người. Liên hệ với thực tế văn học Hướng dẫn Con người sở dĩ đáng kiêu hãnh, trở thành Con Người vì không phải chỉ biết sống theo bản năng, …

Read More »

Nghị luận văn học: Hình ảnh người nông dân nghĩa sĩ trong tác phẩm "Văn tế nghĩa sĩ cần guộc" của Nguyễn Đình Chiểu

7246 1494911290063 1020 310x165 - Nghị luận văn học: Hình ảnh người nông dân nghĩa sĩ trong tác phẩm "Văn tế nghĩa sĩ cần guộc" của Nguyễn Đình Chiểu

Nghị luận văn học: Hình ảnh người nông dân nghĩa sĩ trong tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ cần guộc” của Nguyễn Đình Chiểu Hướng dẫn Người nông dân Việt Nam yêu nước chống ngoại xâm đã xuất hiện từ rất lâu, ít nhất cũng trên mười thế kỷ nay. …

Read More »

Nghị luận văn học: Những cảm nhận sâu sắc qua tìm hiểu cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu

7232 1494911290060 1017 310x165 - Nghị luận văn học: Những cảm nhận sâu sắc qua tìm hiểu cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu

Nghị luận văn học: Những cảm nhận sâu sắc qua tìm hiểu cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu Hướng dẫn Nhân cách của Nguyễn Đình Chiểu là một minh chứng sống động về tính năng động của con người. Cuộc đời dù nghiệt ngã, nhưng sự nghiệp của …

Read More »

Nghị luận văn học: Phân tích những cảm nhận sâu sắc qua tìm hiểu cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu

7142 1494911290049 1014 310x165 - Nghị luận văn học: Phân tích những cảm nhận sâu sắc qua tìm hiểu cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu

Nghị luận văn học: Phân tích những cảm nhận sâu sắc qua tìm hiểu cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu Hướng dẫn Sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu đều viết bằng tiếng Việt. Trước khi Pháp đánh chiếm Nam Bộ, ông có làm thơ văn và viết hai …

Read More »

Nghị luận văn học: Người xưa có câu: "Đàn bà chớ kể Thuý Vân Thuý Kiều". Hãy nói rõ ý kiến của mình về quan niệm trên

7142 1494911290049 1014 310x165 - Nghị luận văn học: Người xưa có câu: "Đàn bà chớ kể Thuý Vân Thuý Kiều". Hãy nói rõ ý kiến của mình về quan niệm trên

Nghị luận văn học: Người xưa có câu: “Đàn bà chớ kể Thuý Vân Thuý Kiều”. Hãy nói rõ ý kiến của mình về quan niệm trên Hướng dẫn Vào những năm đầu thế kỷ XX, giới báo chí văn nghệ sĩ trong nước có tranh luận về việc có …

Read More »

Phân tích nhân vật ông Quán trong đoạn trích "Lẽ ghét thương" (trích Lục Vân Tiên – Nguyễn Đình Chiểu)

7225 1494911290059 1017 310x165 - Phân tích nhân vật ông Quán trong đoạn trích "Lẽ ghét thương" (trích Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu)

Phân tích nhân vật ông Quán trong đoạn trích “Lẽ ghét thương” (trích Lục Vân Tiên – Nguyễn Đình Chiểu) Hướng dẫn Gợi ý bài: 1. Cái ghét của ông quán Mượn điển tích, điển cố trong sử sách, tác giả bộc lộ thái độ căm ghét rất quyết liệt …

Read More »

Tiếng khóc bi tráng của người nghĩa sĩ cần giuộc xuất phát từ nhiều cảm xúc, theo anh (chị) đó là cảm xúc gì? Vì sao tiếng khóc đó đau thương mà không…

7370 1494911290067 1020 310x165 - Tiếng khóc bi tráng của người nghĩa sĩ cần giuộc xuất phát từ nhiều cảm xúc, theo anh (chị) đó là cảm xúc gì? Vì sao tiếng khóc đó đau thương mà không...

Tiếng khóc bi tráng của người nghĩa sĩ cần giuộc xuất phát từ nhiều cảm xúc, theo anh (chị) đó là cảm xúc gì? Vì sao tiếng khóc đó đau thương mà không… Hướng dẫn Phần I: TÁC GIẢ I. TÁC GIẢ – Nguyễn Đình Chiểu (1822 – 1888) Quê …

Read More »