Home / Tag Archives: Bà Huyện Thanh Quan

Tag Archives: Bà Huyện Thanh Quan

Nghị luận văn học: Tràng Giang của Huy Cận là bài thơ mang vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại. Anh/ chị hãy phân tích bài thơ Tràng Giang để làm sáng tỏ…

anh hot girl hoc sinh cap 3 om nhau 310x165 - Nghị luận văn học: Tràng Giang của Huy Cận là bài thơ mang vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại. Anh/ chị hãy phân tích bài thơ Tràng Giang để làm sáng tỏ...

Nghị luận văn học: Tràng Giang của Huy Cận là bài thơ mang vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại. Anh/ chị hãy phân tích bài thơ Tràng Giang để làm sáng tỏ… Hướng dẫn Gợi ý bài: 1. Vẻ đẹp cổ điển được: – Đề tài và điểm …

Read More »

Nghị luận văn học: Phân tích hình ảnh người nông dân nghĩa sĩ trong tác phẩm "văn tế nghĩa sĩ cần guộc" của Nguyễn Đình Chiểu

37357343 9357296624x683 310x165 - Nghị luận văn học: Phân tích hình ảnh người nông dân nghĩa sĩ trong tác phẩm "văn tế nghĩa sĩ cần guộc" của Nguyễn Đình Chiểu

Nghị luận văn học: Phân tích hình ảnh người nông dân nghĩa sĩ trong tác phẩm “văn tế nghĩa sĩ cần guộc” của Nguyễn Đình Chiểu Hướng dẫn Thế kỷ XIX là thời ký lịch sử “đau thương nhưng vĩ đại” của dân tộc ta. Ở Thế kỷ ấy, có …

Read More »