Soạn bài: Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt

14

Soạn bài: Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt

Hướng dẫn

I. LÍ THUYẾT

Phần ôn tập gồm một số nội dung chính dưới đây:

1. Từ Vựng

– Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

– Trường từ vựng

– Từ tượng thanh, tượng hình

Loading...

– Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

– Các biện pháp tu từ: nói quá, nói giảm nói tránh.

2. Ngữ pháp

– Trợ từ

– Thán từ

– Tình thái từ

– Câu ghép.

II. LUYỆN TẬP

Các em tự làm các bài tập này trong sách giáo khoa.

Loading...
Xem thêm:  Ôn dịch, thuốc lá

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây