Home / Tài liệu học tập / Văn mẫu lớp 8 / Soạn văn lớp 8 / Soạn văn lớp 8 tập 1 / Soạn bài: Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt

Soạn bài: Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt

Soạn bài: Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt

Hướng dẫn

I. LÍ THUYẾT

Phần ôn tập gồm một số nội dung chính dưới đây:

1. Từ Vựng

– Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

– Trường từ vựng

– Từ tượng thanh, tượng hình

– Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

– Các biện pháp tu từ: nói quá, nói giảm nói tránh.

2. Ngữ pháp

– Trợ từ

– Thán từ

– Tình thái từ

– Câu ghép.

II. LUYỆN TẬP

Các em tự làm các bài tập này trong sách giáo khoa.

Xem thêm:  Muốn làm thằng Cuội

Check Also

kenhhocduong img - Thuyết minh về một thể loại văn học

Thuyết minh về một thể loại văn học

Nội dung bài viết1 Thuyết minh về một thể loại văn học2 I. KIẾN THỨC …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *