Luyện từ và câu: So sánh

Luyện từ và câu: So sánh

Hướng dẫn

+ Luyện từ và câu

1. Tìm những hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau:

a) Bế cháu ông thủ thỉ:

Cháu khoẻ hơn ông nhiều

Ông là buổi trời chiều

Cháu là ngày rạng sáng

+ Các hình ảnh so sánh:

Sức cháu được so sánh với sức ông -> Cháu khoẻ hơn ông nhiều.

Ông được so sánh với buổi trời chiều vì ông đã già.

Cháu được so sánh với ngày rạng sáng vì cháu đang ngày thêm lớn mạnh.

b) Ông trăng tròn sáng tỏ

Soi rõ sân nhà em

Trăng khuya sáng hơn đèn

Ơi ông trăng sáng tỏ

+ Hình ảnh so sánh:

Trăng được so sánh với đèn -> Trăng khuya sáng hơn đèn.

c) Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời

+ Hình ảnh so sánh:

Những ngôi sao được so sánh với mẹ

-> Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

Mẹ được so sánh với ngọn gió của con

-> Mẹ là ngọn gió của con suốt đời

2. Ghi lại các từ so sánh trong các khổ thơ trên:

– Các từ so sánh đó là: hơn, là, là, hơn, chẳng bằng, là.

3. Tìm các sự vật được so sánh trong đoạn thơ sau:

Thân dừa bạc phếch tháng năm

Xem thêm:  Tập đọc: Người con của Tây Nguyên

Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao

Đêm hè, hoa nở cùng sao

Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh

Trong đoạn thơ trên:

Quả dừa được so sánh với đàn lợn

Tàu dừa được so sánh với chiếc lược

4. Hãy tìm từ so sánh có thể thêm vào các câu trên ở bài 3:

– Quả dừa giống như đàn lợn…

Quả dừa tựa đàn lợn…

Quả dừa nhìn y như đàn lợn…

Quả dừa chẳng khác chi đàn lợn…

– Tàu dừa như chiếc lược…

Tàu dừa trông như chiếc lược…

Tàu dừa giống hệt chiếc lược…

Tàu dừa chẳng khác chi chiếc lược…

Minh Nguyệt

Check Also

kenhhocduong img - Tập đọc: Âm thanh thành phố

Tập đọc: Âm thanh thành phố

Nội dung bài viết1 Tập đọc: Âm thanh thành phố2 Trả lời câu hỏi Tập …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *